Ansökan till höstens kursstart öppen nu  

Kursupplägg

Bibelskola Stockholm ABC är en folkhögskolekurs som anordnas av Kaggeholms folkhögskola tillsammans med lokala församlingar i Stockholm och i nära samarbete med teamträningsskolan.

Utbildningen riktar sig till dig som vill växa som människa, fördjupas i tron och utmanas för framtiden. På skolan lägger vi fokus på att du som elev både ska få en förståelse av vad bibeln betyder och möjlighet till att utvecklas som människa.

Studierna löper i sex spår över året:

  • BIBELN – Fördjupa dig och lär dig förstå Bibeln
  • TROSLÄRA – Vad tror man på när man säger att man är kristen?
  • LÄRJUNGASKAP – Hur följer man Jesus och vad innebär det att vara en lärjunge?
  • FÖRSAMLING – Genom praktik och studier lär du dig mer om församlingen.
  • LEDARSKAP – Du utmanas och får verktyg för att bli en bättre ledare.
  • PERSONLIG UTVECKLING – Vem är du och vart är du på väg?

Två dagar i veckan har du föreläsningar i större grupp tillsammans med fler klasser. (Bibelskola STHLM)
Två dagar i veckan har du studier i mindre grupp. (Bibelskola ABC)
En dag i veckan får du möjlighet till praktik i din utbildningsförsamling.
Vid nio tillfällen har du internatdagar tillsammans med TTS.
På våren gör vi en studieresa till Los Angeles.

Genom den här bibelskolan vill vi utrusta dig för livet!

Samarbete med TTS

Bibelskola Stockholm ABC har ett nära samarbete med teamträningsskolan. Teamträningsskolan är en utbildning där du genom praktik och verksamhetsnära studier får prova på arbetet i en lokal församling. Det är en utav de bästa utbildningarna för att tränas i ledarskap och en eventuell framtida tjänst i församling.

Vi vill att vår bibelskola ska kunna fungera som ett förberedande år för fortsatta studier på teamträningsskolan.

Vår bibelskola förbereder dig för teamträningsskolan på tre sätt:

  • Vi ger dig en grundläggande bibelundervisning vilket är viktigt för att kunna jobba med ledarskap i församling.
  • Du får redan nu tillgång till en handledare och en mentor och börjar under bibelskoleåret att engagera dig i din utbildningsförsamling
  • Du finns med på alla teamträningskolans internatveckor men istället för att göra din studieresa till Bradford åker vi tillsammans till Los Angeles.

Vi vill understryka att du självklart kan välja den ena utbildningen utan att gå vidare till den andra.

Praktisk info

Datum och tider läsåret 2018/2019

Hösttermin: 20 aug – 21 dec
Höstlov: vecka 44 ( 29 okt – 4 nov 2018)
Vårtermin: 7 jan – 7 juni
Sportlov: vecka 9 (25 feb – 1 mar 2019)
Påsklov: vecka 16 (15-19 apr 2019)

Internatdagar

Regionalt 20-23 aug Mån-Tor 11:30-13:00
Nationellt 27 aug-30 aug Mån-Tor 11.30-13:00
Regionalt 2-4 okt Tis-Tor 10:00-15:30
Regionalt 6-8 nov Tis-Tor 10:00-15:30
Regionalt 4-6 dec Tis-Tor 10:00-15:30
Nationellt 14-17 jan Mån-Tor 11:30-13:00
Regionalt 12-14 feb Tis-Tor 10:00-15:30
Regionalt 23-25 apr Tis-Tor 10:00-15:30
Nationellt 27 maj-30 maj Mån-Tor 11.30-13:00
Studieresa Los Angeles – vi återkommer med datum

Handledarträffar

Obligatoriska träffar för samtliga handledare hålls under läsåret.
16 aug kl.14:00-15:00 via webben (Adobe Connect), länk skickas ut inför mötet.
29 aug-30 aug 11.00-13:00 – Nationellt utbildningsdygn på Kaggeholms Folkhögskola (Obligatoriskt handledarträff)
11 oktober nationell webträff kl.14:00-15:00 via webben (Adobe Connect)
6 dec 11.00-16.00 – Regional träff på utbildningsplats (inkl nationell webträff 14.00-15.00)
4 apr nationell webträff kl.14.00-15.00 via webben (Adobe Connect)

Utöver detta kan det ev. tillkomma någon regional handledarträff under året, mer om det vid uppstart.

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en olycksfallsförsäkring för kroppsskada som gäller hela studieåret både under skoltid och fritid. Personliga tillhörigheter omfattas inte av försäkringen.

Ekonomi

Deltagaravgiften är 7 000 kr/termin
Utöver detta betalar utbildningsförsamlingen en årsavgift för varje deltagare/teamare:
9 000 kr/deltagare och kursår.

Utbildningsförsamlingarna är genom sina avgifter med och bär kostnader för teamarnas kursveckor (mat, logi och lärare), i avgiften ingår också kostnaderna för vårt nationella handledardygn på Kaggeholm. För deltagarna ingår resan i deras terminsavgift. Vi kommer också att ge ett rabatterat pris för de handledare som önskar att få följa med på den gemensamma studieresan under våren 2019.

Avgiften faktureras vid terminsstarterna.

CSN

Teamträningsskolan är en CSN-Berättigad kurs på Kaggeholms Folkhögskola.

Ansökan

Här nedan hittar du din ansökan till att få gå Bibelskola Stockholm ABC läsåret 2018-2019. Vi behöver även en rekommendation från din pastor/ledare och en rekommendation från en vän.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan

Rekommendation vän

Rekommendation pastor/ledare

Studieresa till Los Angeles

Under våren 2019 gör vi under knappt två veckor en studieresa till Los Angeles.
Genom sin unika ställning inom film, musik och kultur influerar Los Angeles tydligt resten av världen. Därför vill vi på plats studera hur olika kyrkor arbetar i en sådan miljö.

Vi kommer under en vecka att gå ett STM program (Short Term Mission) på Dream Center. Dream Center jobbar med utsatta människor i hela Los Angeles. De hjälper varje månad tusentals människor med mat, kläder och sjukvård.

Under några dagar kommer vi att besöka Mosaic och deras bibelskola som ligger mitt på Hollywood boulevard. Mosaic jobbar med att nå unga kreativa människor som ofta står långt borta ifrån kyrkan.

Vi vill även visa dig som följer med på resan den mångfald av kyrkor och uttryckssätt som finns i Los Angeles. Här finns bland annat gospelkyrkan West Angeles och Saddleback i Orange County.

Den här resan kommer att vara ett minne för livet!

Kontakt

BIBELSKOLA STOCKHOLM ABC

Emanuel Alenklint
0737-26 46 61
emanuel.alenklint@pingst.se

Anethe Carlsson
0739-84 46 15
anethe.carlsson@pingst.se

BIBELSKOLA STHLM

Stefan Sigfrids
Kursledare Bibelskola Stockholm
0765-47 09 03
stefan@bibelskolasthlm.se

www.bibelskolasthlm.se

TEAMTRÄNINGSSKOLAN

Jacob Frankner
Kursledare och nationell samordnare TTS Sverige
0735-44 34 67
jacob@teamtraninsskolan.se

www.teamtraningsskolan.se

FOLKHÖGSKOLAN

Kaggeholms folkhögskola
Rektor: Clas Newman
08-560 222 00
info@kaggeholm.se

Kaggeholms folkhögskola
178 54 Ekerö
www.kaggeholm.se

 

Utbildningsförsamlingar ABC

Aspnäskyrkan Järfälla
www.aspnaskyrkan.se

Botkyrka Pingstförsamling
www.botkyrkapingst.se

Centrumkyrkan Vallentuna
www.ckvallentuna.se

Grindtorpskyrkan Täby
www.grindtorpskyrkan.se

Pingst Nynäshamn
www.nynaspingst.se

Pingstkyrkan Solna
www.pingstkyrkansolna.nu

Pingstkyrkan Södertälje
www.sodertaljepingst.se

Skärgårdskyrkan Värmdö
www.skargardskyrkan.se

Sollentuna Pingstförsamling
www.sollentunapingst.se

Södertörnkyrkan Huddinge
www.sodertornkyrkan.se

Väsby Pingst
www.vasbypingst.se